O ns

Modern jazzov orchestr Back Side Big Band m vce jak 20ti letou histori a je dnes zavedenou kapelou, kter pot? ucho hudebnho znalce, ale i srdce toho, kdo se chce bavit.

Repertor big bandu obsahuje nejenstandardy autor? swingov ry(G. Miller, D.Ellington, D. Gillespie, H. Hancock,…), ale ikompozice sou?asnch autor?(Chick Corea, Milan Svoboda, Joe Zawinul, Stevie Wonder, atd.). Nechyb ani energickskladby v latinsko-americkm rytmu, kter ?asto strhvaj nae poslucha?e do tane?n nlady.

Um?leckm vedoucm kapely je Lenka Vatkov, kter vystudovala dirigentstv na Jekov? konzervato?i v Praze, p?sobila v ?ad? mezinrodnch orchestrlnch formac a dnes vyu?uje hudbu.

 

Na za?tku to byl soubor tvo?en p?evn? studenty. Ale jak se m?ete do?st v sekcihistorie, postupn? seprom?nil do skupiny lid zna?n? rozdlnch profes, zjm?, nzor? ale i nrod?, kte? nachz spole?nou ?e? prv? prost?ednictvm Back Side Big Bandu.. V sou?asn dob? mme p?iblin? 20 ?len? (dirigentka, 5 saxofon?, 5 trumpet, 4 pozouny, klvesy, basov kytara, kytara, bic a perkuse) mezi nimi m?ete nalzt jak u?itele hudby, jejich bval ky, v?dce, programtory, drn zam?stnance, ale i profesionln muzikanty.

Orchestr ?inkuje p?edevm na koncertech a hudebnch akcch v r?znch m?stech ?esk republiky, Slovenska, ale tak v Evrop?.

Nam clem je nabzet zbavnou a kvalitn hudbu spolu s hr?skm nadenm a energi, kterou rdi p?edvme naemu publiku.

Chcete ns vid?t? Nebo slyet? Youtube,Klikejte, pite, volejte, poslouchejte a hlavn? p?ichzejte.

Aktivn ?lenov

Lenka Vatkov (leader)
Markta Bnov (voice)
Zbyn?k Barto, Miroskav Hloucal, Jan He?man, Luk Cupal
(trumpets)

Ji? Odchzel, Karolina teflov, Jan Pnek, (trombones)
Jan Fe?o, Mirka Uhl?ov,Adla Prokopcov, Tom Stich, Josef ?ezn?ek, Ji? Vysko?il (saxes)
Petr Dvorsk, Tom Baro (bass)

Jan Mal, Marek Urbnek (drums)

Jakub Tkoly (keyboard)

Jan Mizler (guitar)